Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της ΕΚΤ για τα “crypto-assets”

Στις 17 Μαΐου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κείμενο εργασίας για τα “crypto-assets”.

Στο εν λόγω κείμενο εργασίας αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η εννοιολογική οριοθέτηση των “crypto-assets”,
  • οι τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά των “crypto-assets” και η διάδραση τους με τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, και
  • οι επιπτώσεις των “crypto-assets” στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών που αφορούν την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Κείμενο εργασίας ΕΚΤ

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)