Επικαιρότητα

Κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») αναφορικά με τις κανονιστικές/ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2024

Στις 17 Μαΐου 2019, η ΕΤΟ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κείμενο με τις συστάσεις-προτάσεις της για τις κανονιστικές/ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα σε επίπεδο ΕΕ την περίοδο 2019-2024 ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2019, καθώς και τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Νοέμβριο 2019.

Κείμενο θέσεων ΕΤΟ

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)