Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Ολοκλήρωση για το έτος 2019

Στις 16 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνεδρίου που συνδιοργάνωσε με την ΕΚΤ για το διεθνή ρόλο του ευρώ, παρουσίασε την έκθεσή της για την Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Ολοκλήρωση για το έτος 2019.

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)