Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Περίπου 5,3 δισ. ευρώ (αμετάβλητο το ποσό σε σχέση με τα στοιχεία Μαρτίου 2019) προβλέπεται να διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα επικαιροποιημένο πίνακα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 10 Απριλίου – 15 Μαΐου 2019.

Όπως προκύπτει, 73,8 δισ. ευρώ πόροι του EFSI (αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Μαρτίου 2019) οδήγησαν στην υλοποίηση επενδύσεων εντός της ΕΕ συνολικού ύψους 398,6 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 6 δισ. ευρώ σε σχέση με τα στοιχεία Μαρτίου 2019).

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)