Επικαιρότητα

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα από την ΤτΕ ιδρύματα

Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1613) η υπ’ αριθμ. 157/1/02-04-2019 ΠΕΕ της ΤτΕ, μέσω της οποίας υιοθετούνται οι κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα από την ΤτΕ ιδρύματα (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ).

Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ.

ΦΕΚ Β’ 1613/10.5.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)