Επικαιρότητα

Κοινό Ανακοινωθέν της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στις 9 Μαΐου 2019, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κα Federica Mogherini, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσαν κοινό Ανακοινωθέν, μετά και την πρόσφατη Ανακοίνωση του Ιράν, μέσω της οποίας δηλώνει ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις του σε σχέση με τη Διεθνή Συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα (‘JCPOA’).

Κοινό Ανακοινωθέν

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)