Επικαιρότητα

Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών («ΣΜΤΛ-ΛΠ»)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 501) η υπ’ αριθμ. 1055 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, μέσω της οποίας επέρχονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις και προσθήκες στις προδιαγραφές λειτουργίας του ΣΜΤΛ-ΛΠ.

Στο άρθρο 3 της επισυναπτόμενης Απόφασης, η 4η Μαρτίου 2019 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των νέων προδιαγραφών.

ΦΕΚ Β’ 501/20.2.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Ανακοινώσεις των Τραπεζών Μελών της ΕΕΤ και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)