Επικαιρότητα

Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών («ΣΜΤΛ-ΛΠ»)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 501) η υπ’ αριθμ. 1055 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, μέσω της οποίας επέρχονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις και προσθήκες στις προδιαγραφές λειτουργίας του ΣΜΤΛ-ΛΠ.

Στο άρθρο 3 της επισυναπτόμενης Απόφασης, η 4η Μαρτίου 2019 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των νέων προδιαγραφών.

ΦΕΚ Β’ 501/20.2.2019